NATIONAL INSTITUTE for LASER, PLASMA and RADIATION PHYSICS
  LABORATORY of SOLID-STATE QUANTUM ELECTRONICS

PROJECT 58/2012, PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1040
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

TITLE:                                LASER SYSTEM FOR IGNITION OF AN AUTOMOBILE ENGINE                           
TITLU:        
                      SISTEM LASER PENTRU APRINDEREA MOTOARELOR DE AUTOMOBILE                                          

PROJECT ACRONIM:         LASSPARK 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
FUNDED BY:                       - Executive Unit for Financing Higher Education, Research, Development and Innovation (UEFISCDI),  Ministry of Education, Research, Youth and Sport, Romania
FINANTARE :                       
- Consiliul National al Cercetarii Stiintifice, Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI),
                                            Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Romania


PROJECT MANAGER:           Dr. Nicolaie PAVEL
DIRECTOR DE PROIECT:       Dr. Nicolaie PAVEL
Email:                                                nicolaie.pavel@inflpr.ro

DURATA PROIECTULUI:        2012 - 2016
CONDUCATOR PROIECT:     
CO: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI INCDFLPR DIN BUCURESTI
PARTNER:                           
P1: RENAULT TECHNOLOGIES ROUMANIE S.R.L (RTR)

VALOARE TOTALA:              3.530.000 lei, din care:
                                                                      Buget INCDFLPR:   2.048.000 lei
                                                                      Buget RTR:               952.000 lei
                                                                      Cofinantare RTR:       530.000 lei

                                                                                                                                                                                                                                                                    

OBJECTIVE

The project main goal is realization of a compact, robust and resilient laser spark device that can be installed directly on an automobile engine. This include the laser spark itself, but also the developing of the laser and the engine control unit(s), which in this case is different of a classical laser spark. The flame dynamic of the engine has to be recorded and analyzed, and the engine efficiency and the level of the emitted noxes has to be measured. In the end, an automobile engine moved partially or/and entirely by laser sparks could be accomplished. The objectives are the followings.
I. Realization of a compact and robust laser spark based on a passively Q-switched Nd:YAG/Cr4+:YAG laser. Manufacturing of the window for the transfer of the laser beam into the engine.
II. Dynamics of combustion under ignition by the laser spark. Influence of the air-gasoline ratio on the ignition properties. Methods for cleaning the optical window.
III. Automobile engine ignited by a laser-spark device.

IV. Automobile equipped with laser spark igniter.

OBIECTIVE
Obiectivul proiectului il constituie realizarea unui laser compact, robust si rezistent care sa fie instalat pe un automobil de masina pe post de bujie. Va fi inregistrata si analizata dinamica aprinderii, va fi evaluata eficienta unui astfel de motor si va fi masurat nivelul de noxe emis. Se doreste ca in final un motor de masina sa fie complet pornit cu astfel de laseri pe post de bujii.
Obiectivele specifice sunt urmatoarele:

I. Realizarea unui dispozitiv de tip "bujie laser" utilizand un mediu 
Nd:YAG/Cr4+:YAG. Realizarea ferestei de intrare a radiatiei laser in motor.
II. Studiul dinamicii aprinderii combustibilului cu "bujia laser". Studiul influentei raportului aer-combustibil asupra aprinderii combustibilului. Metode de curatare a ferestrei optice.
III. Motor de masina aprins cu "bujie laser".
IV. Automobil cu "bujie laser".

                                                                                                                                                                                                                                                                    

REZULTATE

                                                                                                                                                                                                                                                                     


ETAPA I. Decembrie 2012.
Bujie laser bazata pe laserul comutat pasiv Nd:YAG/Cr4+:YAG cu dimensiuni si rezistenta corespunzatoare folosirii in aprinderea motoarelor.
Proiectarea
ferestrei optice pentru transferul radiatiei laser in camera de ardere


Valoare totala:                   673.500 lei
Finantare de la buget:     591.500 lei
Cofinantare:                        82.000 lei

Activitati:

I.1 Solutie constructiva pentru laser compact Nd:YAG/Cr4+:YAG cu rezistanta corespunzatoare folosirii in aprinderea motoarelor;
I.2 Selectarea materialelor pentru obtinerea ferestrei optice ce transfera radiatia laser in camera de ardere. Solutii constructive privind fereastra optica;
I.3 Studiu privind pozitionarea optima a componentelor bujiei laser (bujia laser, fibra optica, dioda laser etc.) intr-un automobil;
I.4 Proiectarea unei camerei de ardere care sa permita vizualizarea procesului de aprindere si dezvoltare a combustibilului;
I.5 Operarea laserului Nd:YAG/Cr4+:YAG in conditii adverse de vibratii si temperatura;
I.6
Experimente preliminarii privind folosirea directa a bujiei laser Nd:YAG/Cr4+:YAG pe un motor de automobil.

In figura de mai jos este prezentat un prototip de bujie laser, care consta dintr-un mediu compozit Nd:YAG/Cr4+:YAG, pompat cu dioda laser. Energia pulsului laser este de ~ 3.3 mJ, durata pulsului fiind de ~800 ps; puterea de varf corespunzatoare este > 4 MW. Este ilustrat fenomenul de "spargere a aerului".

      

                                                                                                                                                                                                                                                                           

ETAPA II. Decembrie 2013
Dinamica procesului de aprindere folosind bujia laser. Influenta concentratiei de aer-combustibil asupra aprinderii. Metode pentru curatirea ferestrei optice

Valoare totala:                   886.000 lei
Finantare de la buget:     708.000 lei
Cofinantare:                      178.000 lei

Activitati:

II.1   Realizare si testare ferestra optica;
II.2   Motor modificat pentru vizualizarea procesului de aprindere a combustibilului si de propagare a flacarii in camera de ardere;
II.3   Bujie laser cu pulsuri multiple pentru curatirea automata a ferestrei optice;
II.4   Metode pentru schimbarea pozitiei de focalizare a fasciculului laser si de aprindere in diferite puncte a combustibilului in camera de ardere. Solutii;
II.5a  Vizualizarea si caracterizarea procesului de aprindere;
II.6a  Bujie laser pentru aprinderea amestecurilor sarace in combustibil. Testare experimentala;
II.7a  Metode pentru stabilizarea cu temperatura a lungimii de unda de emisie a diodei laser. Solutii.

● Fereastra optica a fost realizata din sticla de safir. Au fost facute teste de rezistenta si a fost selectata grosimea ferestrei astfel incat sa reziste pana la presiuni statice de 200 bars.
● A fost stabilita configuratia interna a 'bujiei' laser (avand un numar redus de componente mecanice) si s-a decis modul de fixare/lipire a componentelor optice, astfel incat acestea sa reziste la temperaturi inalte si vibratii
.
● A fost realizat un nou prototip de 'bujie' laser. Imbunatatirile sunt de ordin mecanic (proiectare, pozitionare optica, material etc.) si functional (realizarea de pulsuri multiple pe un ciclu de pompaj).

Prototipul a fost testat pe un motor de automobil, experimentele avand loc la Uzinele Dacia, Mioveni, in luna noiembrie 2013. Testele sau facut in ralanti (~750 turatii/min), precum si la 1500 si 2500 turatii/min, inlocuind una dintre bujiile clasice cu dispozitivul laser. Inregistrarile de presiune pe cilindrul respectiv au aratat ca dispozitivul laser a aprins combustibilul, experimentul fiind considerat un succes. 


                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ETAPA III. Decembrie 2014
A. Motor de automobil aprins cu bujie laser

Valoare totala:                    707.000 lei
Finantare de la buget:      602.000 lei
Cofinantare:                        105.000 lei

Activitati:
III.1   Prototip de bujie laser pentru aprinderea unui motor de masina;

III.2   Sistem integrat dioda laser - fibra optica - bujie laser pentru aprinderea motorului. Proiectare preliminara si testare;
III.3   Motor aprins cu bujie laser;

III.4.  Masuratori privind noxele emise de motor in functie de concentratia aer-combustibil.

● A fost realizat un sistem de aprindere a motorului, sistem compus din 4 (patru) dispozitive de tip 'bujie laser', pompate independent cu diode laser si comandate (prin calculator) cu ajutorul unei singure surse de alimentare.
● Acest sistem a fost ajustat si apoi testat impreuna cu Renault Technologie Romanie la Centrul RTR din Pipera si la Centru Tehnic Titu.
● A fost operat un motor Renault folosind numai aprinderea cu dispozitive de tip 'bujie laser'.

● Un montaj functional de tip 'bujie laser' a fost prezentat la expozitia Renault dedicata cercetarii, expozitie care s-a tinut in perioada 10-13 iunie la Versailles-Satory, Paris, Franta.
Montajul a fost expus si la expozitia interna Renault, desfasurata la Centrul Titu, in perioada 25 iulie - 20 august.

● Prototipul 'bujie laser' a fost expus la Salonul Cercetarii Romanesti, 15-18 octombrie 2014, Bucuresti, Romania.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ETAPA IV. Decembrie 2015
B. Motor de automobil aprins cu bujie laser

Valoare totala:                    462.242 lei (conform Act Aditional nr. 3/2015)
Finantare de la buget:      387.862 lei
Cofinantare:                         74.380 lei

Activitati:
IV.1   Evaluarea eficientei motorului aprins cu bujie laser si comparatie cu aprindere cu bujie clasica. Studiul influentei concentratiei aer-combustibil asupra puterii motorului;
IV.2   Influenta concentratiei aer-combustibil asupra performantelor aprinderii.

● Au fost evaluate diferite configuratii ale opticii care asigura transferul radiatei de pompaj de la dioda laser la mediul Nd:YAG/Cr4+:YAG, astfel incat laserul sa emita pulsuri cu energia mai mare de 4 mJ.
● 
Sistemul laser de tip bujie a fost testat in diferite conditii de temperatura.
● 
A fost operat un motor laser de tip Renault numai cu ’bujii’ laser si s-au masurat diferiti parametrii de stabilitate (COVPmax si COVIMEP), precum si emisiile de HC, CO, NOx si CO2. In general, in comparatie cu aprinderea cu bujii clasice, pentru aprinderea cu dispozitive laser s-a obtinut o imbunatatire a stabilitatii motorului la viteze medii (pana la 2.000 rpm) si incarcari mici (pana la 880 mbar), precum si o reducere a noxelor HC si CO. Emisiile de NOx si CO2 au crescut.

                                                                                                                                                                                                                                                             _                    

ETAPA V. Decembrie 2016
Motor de automobil echipat cu bujii laser

Valoare totala:                   801.258 lei (conform Act Aditional nr. 3/2015)
Finantare de la buget:     710.638 lei
Cofinantare:                        90.620 lei

Activitati:

V.1  Bujie laser pentru aprinderea amestecurilor sarace in combustibil. Testare experimentala;
V.2  Program comandat de calculator pentru aprinderea unui motor cu bujie laser;
V.3  Solutii alternative pentru plasarea bujiei laser pe un motor de automobil;
V.4  Metode pentru schimbarea pozitiei de focalizare a fasciculului laser si de aprindere in diferite puncte a combustibilului in camera de ardere. Experimente;
V.5  Metode pentru stabilizarea cu temperatura a lungimii de unda de emisie a diodei laser. Experimente;
V.6  Studii privind posibilitatile de folosire a bujiei laser in aplicatii alternative;

V.7  Motor de automobil echipat cu bujii laser. Testarea motorului;
V.8  Sistem final de comanda si control al bujiei laser.

 Au fost efectuate experimente privind consumul de combustibil si stabilitatea in funcționare a unui motor pe benzina cu injecție indirecta MPI, motorul fiind echipat cu un sistem de aprindere format numai din dispozitive laser de tip ’bujie’, funcționând in puncte stabilizate de turație si sarcina la diferite concentrații ale amestecului aer-combustibil.
Dispozitivele laser de tip bujie si sistemul de comanda au fost instalate pe un automobil Dacia, acesta ruland cu acest sistem de aprindere.
 A fost propus si a fost realizat (montaj experimental) un laser cu patru fascicule. Aceasta solutie ar permite aprinderea de combustibil in mai multe puncte si ofera posibilitati de plasare a aprinderilor intr-un anumit volum determinat, sau de comanda a acestora in timp;

Rezultatele au fost diseminate prin:

         a) Publicarea unui articol intr-o revista indexata ISI-Web of Science, Photonics Research;

         b) A fost publicat un articol in Optics Expres (revista indexata ISI - Web of Science), manuscrisul fiind trimis pentru evaluare si fiind acceptat in anul 2015;

         c) O comunicare orala si trei prezentari poster la conferinte internationale;

         d) O prezentare la "Workshop 1: History, Status and Future of Laser Ignited Combustion Engines,” care s-a desfasurat in perioada 29-30 septembrie 2016 la INFLPR, Magurele, in cadrul proiectului European "691688 LASIG-TWIN: Laser Ignition - A Twinning Collaboration for Frontier Research in Eco-Friendly Fuel-Saving Combustion”, sesiunea Automotive Applications - II -, 30 septembrie;

         d) O propunere de brevet care a fost inregistrata in Romania si in Franta.

Rezultate obtinute in cadrul acestui proiect au fost popularizate in cadrul Renault Technologie Roumanie, intr-o nota interna din data de 30 octombrie 2016.

● INFLPR, Laboratorul de Electronica Cuantica a Solidului a aplicat, in anul 2015, pentru un proiect European de tip "twinning”, subiectul fiind despre aprinderea cu laser. Propunerea a fost evaluata si proiectul

a fost acceptat pentru finantare. Proiectul se numeste "691688 LASIG-TWIN: Laser Ignition - A Twinning Collaboration for Frontier Research in Eco-Friendly Fuel-Saving Combustion”, iar partenerii externi sunt

Bayreuth University, Bayreuth, Germania; University of Liverpool, Liverpool, UK; Centre National de la Recherche Scientifique,Châtenay-Malabry, Franta si Fraunhofer Institute, IOF, Jena, Germania. Informatii

despre proiect se gasesc la:  http://ecs.inflpr.ro/Proiect%20LASIG-TWIN%20691688.html   si   http://www.lasig-twin.eu/


                                       Imagini din timpul rularii automobilului Dacia Logan: a) ‘Bujiile’ laser inainte de instalare; b) Imagine cu dispozitivele laser de tip 'bujie' instalate;
                                                                               c), d), e) Rulare inainte; f), g), h) Rulare in marsarier; i), j) Imagini ale bordului, masina in stationare, motor ambalat.

                                                                                                                                                                                                                                                                                     


                                                                                                                                                                                                                                                                                       
DISEMINARE REZULTATE

PUBLICATII, ARTICOLE ISI
5. O. V. Grigore, G. Croitoru, T. Dascalu, N. Pavel, “Diode-laser edge-pumped Nd:YAG/YAG lens-shaped composite laser,” Opt. & Laser Techn. 94, 86-89 (2017).
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0030399217300270   [2015 Impact Factor: 1.879].
4. T. Dascalu, G. Croitoru, O. Grigore,  N. Pavel, “High-peak power passively Q-switched Nd:YAG/Cr4+:YAG composite laser with multiple-beam output,” Photonics Research 4(6), 267-271 (2016). https://www.osapublishing.org/prj/abstract.cfm?uri=prj-4-6-267    [2015 Impact Factor: 3.179].
3. N. Pavel, T. Dascalu, G. Salamu, M. Dinca, N. Boicea, and A. Birtas, “Ignition of an automobile engine by high-peak power Nd:YAG/Cr4+:YAG laser-spark devices,” Opt.
Express 23(26), 33028-33037 (2015).
https://www.osapublishing.org/oe/abstract.cfm?uri=oe-23-26-33028   doi: 10.1364/OE.23.033028   [2015 Impact Factor: 3.188]
Nota: Lucrarea a fost finantata in principal (90%) din acest proiect.
2.
 T. Dascalu, G. Salamu, O. Sandu, M. Dinca, and N. PavelScaling and passively Q-switch operation of a Nd:YAG laser pumped laterally through a YAG prism,” Opt. & Laser Techn. 67, 164-168 (2015).  http://dx.doi.org/10.1016/j.optlastec.2014.10.017  [2015 Impact Factor: 1.879]
Nota: Lucrarea a fost finantata partial (70%) din acest proiect.
1.
 T. Dascalu, G. Salamu, O. Sandu, F. Voicu, and N. Pavel, “Novel laterally pumped by prism laser configuration for compact solid-state lasers,” Laser Physics Letters 10(5), 055804 (2013);  http://iopscience.iop.org/1612-202X/10/5/055804/  [2013 Impact Factor: 2.964]
Nota: Lucrarea a fost finantata partial (40%) din acest proiect.

PROCEEDINGS
1. G. Salamu, A. Ionescu, C. Brandus, O. Grigore, N. Pavel and T. Dascalu, "Generation of high-peak power 532-nm green pulses from composite, all-ceramics, passively Q-switched Nd:YAG/Cr4+:YAG laser," Proc. SPIE 8882, ROMOPTO 2012: Tenth Conference on Optics: Micro- to Nanophotonics III, 888206 (June 10, 2013); doi:10.1117/12.2032267; Pagina web: http://dx.doi.org/10.1117/12.2032267
Nota: Aceasta lucrare are mentiunea "Best Poster SPIE Award" pentru prezentarea la conferinta ROMOPTO 2012: Tenth Conference on Optics: Micro- to Nanophotonics III, 3-6 September 2012, Bucharest, Romania.
Nota: Lucrarea a fost finantata partial (50%) din acest proiect.

PATENTE
● 
A. Birtas, N. Boicea, T. Dascalu, N. Pavel, G. Salamu, O.-V. Grigore, “Laser Candle for Combustion Engine Pumping Beams ..,” Patent, No. FR3051511-A1, Publication date 24.11.2017; International Patent Classification: F02P-023/4; Derwent Primary Accession Number: 2017-79875V.
● A. Birtas, N. Boicea, T. Dascalu, N. Pavel, G. Salamu, O.-V. Grigore, “Bujie cu laser pentru un motor cu ardere / Laser Spark Plug for Combustion Engine,” Romanian patent, No. RO132267-A2, Publication date 29.11.2017; International Patent Classification: F02C-007/246; F02P-023/4. Derwent Primary Accession Number: 2017-80743V.
T. Dascalu, N. Pavel, G. Salamu, O. Grigore, F. Voicu, M. Dinca, "Sistem laser monolitic, compozit si compact cu livrare simultana a doua fascicule laser / Compact, composite, monolithic laser system with simultaneous emission of two laser beams," Romanian patent, No. RO129307-A0, Publication date 28.03.2014; OSIM application number A-00417 / 03.05.2013. International Patent Classification: A61M-005/31; B65B-003/04. Derwent Primary Accession Number: 2014-F52453.
Nota: Patentul a fost finantat partial (60%) din acest proiect.

CONFERINTE
19. A. Birtas and T. Dascalu, "Development of a Laser Spark Plug for Internal Combustion Engines,” prezentare orala la "Workshop 1: History, Status and Future of Laser Ignited Combustion Engines,” 29-30 septembrie 2016, INFLPR, Magurele, in cadrul proiectului European "691688 LASIG-TWIN: Laser Ignition - A Twinning Collaboration for Frontier Research in Eco-Friendly Fuel-Saving Combustion”, sesiunea Automotive Applications.
18.
T. Dascalu, G. Croitoru, O. V. Grigore, and N. Pavel, “Multiple-Beam Output High-Peak Power Nd:YAG/Cr4+:YAG Laser for Laser Ignition,” International Conference on Space Optics, ICSO 2016, 18-21 Oct. 2016, Biarritz, France; presentation 254 (poster presentation).
17. O. V. Grigore, G. Croitoru, T. Dascalu, M. Dinca, N. Pavel, “Edge-pumped Nd:YAG/YAG lens-shaped composite laser,” 7th EPS-QEOD EUROPHOTON CONFERENCE, Solid State, Fibre, and Waveguide Coherent Light Sources, 21-26 August, 2016, Vienna, Austria, PO-2.1 (poster presentation).
16. A. Birtas, G. Croitoru (Salamu), M. Dinca, T. Dascalu, N. Boicea, and N. Pavel, “The effect of laser ignition on a homogenous lean mixture of an automotive gasoline engine,” The 4th Laser Ignition Conference,
17-20 May 2016, Pacifico Yokohama, Yokohama, Japan, presentation LIC6-2 (oral presentation).

15. 
G. Croitoru (Salamu), O. V. Grigore, T. Dascalu, and N. Pavel, “Passively Q-switched Nd:YAG/Cr4+:YAG laser with multiple-beam output,” The 4th Laser Ignition Conference, 17-20 May 2016, Pacifico Yokohama,  Yokohama, Japan, presentation LICp-1 (poster presentation).
14.
N. Pavel, T. Dascalu, M. Dinca, G. Salamu, N. Boicea, A. Birtas, ”Laser Ignition of an Automobile Engine by a High-Peak Power Nd:YAG/Cr4+:YAG Laser,Advanced Solid State Lasers Conference and Exhibition (ASSL), 04 - 09 October 2015, WISTA-Technology Park, Adlershof-Berlin, Germany; presentation ATh2A.2 (poster presentation).
13. G. Salamu, O. Grigore, T. Dascalu, and N. Pavel, “High energy, high-peak power passively Q-switched Nd:YAG/Cr4+:YAG composite ceramic laser,” ROMOPTO 2015, 11th International Conference on Optics “Micro- to Nano-Photonics IV”, September 1-4, 2015, Bucharest, Romania; presentation I.P.1 (poster presentation).
12. N. Pavel, G. Salamu, O. V. Grigore, M. Dinca, T. Dascalu, N. Boicea, and A. Birtas, High-Peak Power Passively Q-switched Nd:YAG/Cr4+:YAG Lasers for Successful Ignition of an Automobile Engine,”
The 15th International Balkan Workshop on Applied Physics, July 2-4, 2015, Constanta, Romania, presentation S2-L3, Book of Abstracts, pgs. 80-81 (invited presentation).

11. N. Pavel, T. Dascalu, M. Dinca, G. Salamu, N. Boicea, and A. Birtas, “Automobile Engine Ignition by a Passively Q-switched Nd:YAG/Cr4+:YAG Laser,” CLEO Europe - EQEC 2015 Conference, 21-25 June 2015, Münich, Germany, presentation CA-5b.2 (oral presentation).
10. Participare cu montaj experimental si poster la Expozitia Internationala Renault destinata Cercetarii, 10-13 iunie 2014, Versailles-Satory, Paris, Franta.
9. "Dispozitiv laser destinat aprinderii motoarelor de autoturisme". Prezentare la Salonul Cercetarii Romanesti, 15-18 octombrie 2014, Bucuresti, Romania.
8. N. Pavel, M. Dinca, and T. Dascalu, “Passively Q-switched Nd:YAG/Cr4+:YAG Lasers for Automobile-Engine Ignition,” 5th International Student Conference on Photonics, Orastie, Romania, 23-26 September 2014; presentation I.07 (invited presentation).
7.
F. Voicu, C. Gheorghe, S. Hau, L. Esposito, and J. Hostasa, “Preliminary results on Sm3+:YSAG transparent ceramic,” 5th International Student Conference on Photonics, Orastie, Romania, 23-26 September 2014; presentation P.09 (poster presentation). Nota: Prezentarea a fost finantata partial (40%) din acest proiect.
6. N. Pavel, G. Salamu, and T. Dascalu, “Passively Q-switched, composite Nd:YAG/Cr4+:YAG laser pumped laterally through a prism,” The 2nd Laser Ignition Conference, 22 - 25 April 2014, Pacifico Yokohama, Yokohama, Japan, presentation LIC5-2 (oral presentation). Nota: Prezentarea a fost finantata partial (80%) din acest proiect.
5. N. Pavel, G. Salamu, and O. Grigore, “Passively Q-switched Nd:YAG/Cr4+:YAG lasers with high peak power,” LPHYS’13: 22nd International Laser Physics Workshop, Prague, 15-19 July, 2013, presentation 4.1.2 (oral presentation).
4. N. Pavel, G. Salamu, and T. Dascalu, “Passively Q-switched Nd:YAG/Cr4+:YAG lasers for ignition of an automobile engine,” The 13th International Balkan Workshop on Applied Physics, 4-6 July 2013, Constanta, Romania, presentation S5-L01, Book of Abstracts p. 116 (invited presentation).
3.   T. Dascalu, G. Salamu, N. Pavel, O. Grigore, and F. Voicu, “Compact ‘prism-by side-pumped’ solid-state laser,” CLEO Europe - EQEC 2013 Conference, 12-16 May 2013, Münich, Germany, oral presentation CA-9.5.
2.   N. Pavel, T. Dascalu, G. Salamu, and O. Grigore, “Novel geometry for compact, diode-pumped solid-state lasers,” The 1st Laser Ignition Conference ’13, 23-25 April 2013, Yokohama, Japan; oral presentation LIC4-2.
1.   "Dispozitiv laser pentru aprinderea motoarelor de autoturisme. Bujia laser". Prezentare la Expozitia Cercetarii Romanesti din cadrul Conferintei Nationala a Cercetarii si Inovarii, 7-9 noiembrie 2012.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


Laboratory of Solid-State Quantum Electronics