NATIONAL INSTITUTE for LASER, PLASMA and RADIATION PHYSICS
  LABORATORY of SOLID-STATE QUANTUM ELECTRONICS

PN II, Programul CAPACITATI, Modul III

Proiect Bilateral Romania - Republica Moldova, 2013-2014 

Directia Strategica de Cercetare Nanotehnologii, Inginerie Industriala, Produse si Materiale Noi
 
http://rawmedcol.com/
TITLU:          EmiTAtoare Si receptoare matriciale de radiaTie THz pentru circuite integrate hibride
Domeniul:    1.7 Nanoelectronica, fotonica si micro-nanosisteme integrate

FINANTARE:      - Autoritatea
Nationala pentru Cercetare Stiintifica, Ministerul Educatiei Nationale, Bucuresti, Romania
                                 -
Academia de Stiinte a Republicii Moldova, Republica Moldova

DirectorI de Proiect:          - Dr. Traian DASCALU (partenerul din Romania), email:  traian.dascalu@inflpr.ro 
-
Dr. Lilian SARBU (partenerul din Republica Moldova), email:  sirbu_lilian@yahoo.de

DURATA PROIECTULUI:            01.01.2013 - 30.11.2014

CONDUCATOR PROIECT:         - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei INFLPR din Bucuresti,
Laboratorul de Electronica Cuantica a Solidului

                                               - Institutul de Inginerie Electronica si Nanotehnologii “D. Ghiţu”,
Str. Academiei, 3/3, MD-2028, Chisinau, Republica Moldova

OBIECTIVUL PROIECTULUI
Obiectivul general
al proiectului este realizarea antenelor matriceale de emisie si receptie a radiatiei THz, eficiente si cu costuri reduse, prin valorificarea competentelor stiintifice si tehnice existente in grupurile care propun acest proiect.
Obiectivele specifice proiectului si care vor solutiona problema propusa spre rezolvare sunt:
● Cercetarea aspectelor tehnologice de obtinere a straturilor nanoporoase in baza materialelor InP cu diferit grad de porozitate a probelor cristaline si amorfe pentru obtinerea caracteristicilor de emisie necesare;
● Studierea structurii straturilor nanoporoase pe diferite suporturi utilizānd metoda microscopiei de forta atomica prin scanare tridimensionala;
● Studierea calitatii retelei cristaline a structurilor nanoporoase cu ajutorul analizei XRD, fotoluminescentei si Raman;
● Cercetarea morfologiei suprafetei nanostraturilor utilizānd microscopia electronica;
● Formarea defectelor in reteaua cristalina prin iradierea cu ioni de Ar;
● Elaborarea modelului de antena adecvat tipului de material dezvoltat;
● Optimizarea formei si dimensiunilor contactelor electrice depuse in vid pe structurile poroase;
Caracterizarea dispozitivelor de emisie/receptie utilizand instalatia THz-TDS.

Solutiile elaborate in cadrul proiectului vor conduce la noi tipuri de structuri capabile sa emita/receptioneze radiatie THz si la elaborarea unor metodologii de preparare a materialelor hibride cu proprietati optime necesare emisiei si detectiei de radiatie THz de intensitate mare. Aceste solutii rezulta din urmatoarele activitati:
● Modelarea morfologiei optime a nanostructurilor de InP si GaAs;
● Proiectarea antenei, modelarea proceselor de injectie a purtatorilor de sarcina de la interfata jonctiunii semiconductor/metal si transportul purtatorilor de sarcina;
● Obtinerea defectelor in structurile de InP si GaAs prin tratarea in plasma de Ar;
● Identificarea parametrilor porilor si a formei antenei care maximizeaza emisia THz;

● Determinarea densitatii maximale de integrare in circuite hibride de suprafata si rezolutia matricii.

REZULTATE
Decembrie 2013:

Noiembrie 2014:


PUBLICATII


Laboratory of Solid-State Quantum Electronics